W Jędrzejowie

 
 
 

Rejon działania

 
Mapa powiatu jędrzejowskiego

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jędrzejowie otacza pomocą psychologiczną, pedagogiczną
i logopedyczną dziewięć gmin powiatu jędrzejowskiego.

Świadczy usługi psychologiczno - pedagogiczne dla 111 placówek różnego typu
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dom dziecka, rodzinne domy dziecka,
szkoła specjalna, dom pomocy społecznej)


Opieka pracowników poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jędrzejowie nad placówkami oświatowymi w poszczególnych gminach
powiatu jędrzejowskiego:

 

Herb Gminy Imielno

Gmina Imielno  

 

mgr Joanna Ciszek

 

Herb_Jędrzejów

Gmina Jędrzejów  

 

mgr Aneta Matias
mgr Bogusława Supierz - Nowińska
mgr Barbara Łagowska

 

Herb Gminy Małogoszcz

Gmina Małogoszcz  

 

mgr Adam Brela
mgr Agnieszka Jastrzębska

 

Herb Gminy Nagłowice

Gmina Nagłowice 

 

mgr Anna Malarczyk

 

Herb Gminy Oksa

Gmina Oksa 

 

mgr Anna Malarczyk

 

Herb Gminy Sobków

Gmina Sobków

 

mgr Ewa Czuba
mgr Barbara Kotarowska - Duda

 

Herb Gminy Sędziszów

Gmina Sędziszów 

 

mgr Agnieszka Cędrowska
mgr Beata Wojtachnio

 

Herb Gminy Słupia Jędrzejowska

Gmina Słupia Jędrzejowska

 

mgr Maria Kwapiszewska

 

Herb Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław 

 

mgr Bożena Trela - Kamińska